Sunday, April 7, 2013

Huwarang Pilipino Noon (Andres Bonifacio)ANDRES BONIFACIO


          Siya ang nagtatag ng samahang Katipunan ( isang lihim na samahan na gustong ipagtanggol ang bansa laban sa mga Kastila)
              v  Tinulungan niya ang kanyang pamilya sa pagtitinda ng mga tungkod na kahoy (canes) at abaniko (fans).
             v  Kahit mahirap at ulila (orphan), siya ay nagtiyaga na matutong magbasa.
                  v  Isinulat niya ang tulang “ Pag-ibig sa Tinubuang Lupa”.


No comments:

Post a Comment